Кафедра болгарської філології

Історія Новоросійського краю тісно пов’язана з історією болгарського народу. В Одесі жили та працювали видатні діячі болгарської освіти, поети, письменники та політичні діячі: Найден Геров, Васил Апрілов, Христо Ботєв, Іван Вазов, Георгі Раковський та ін. В Новоросійському університеті навчався видатний болгарський письменник Алєко Константинов, майбутній міністр правосуддя Болгарії Георгі Згурєв, майбутній політик, міністр у п’яти міністерствах Болгарії Дімітар Тончев, головнокомандувач болгарської армії, міністр оборони Сава Муткуров та ін.

Першим деканом історико-філологічного факультету був видатний мовознавець, один із засновників слов’янської філологічної науки Віктор Іванович Григорович, який зібрав колосальну кількість старовинних слов’янських рукописів і подарував їх нашому університету.

Сам В.І. Григорович бездоганно володів болгарською мовою і майстерно викладав її студентам. Інколи на свої університетські лекції він запрошував рядових болгар, які мешкали в Одесі.

grogorovi4

В. І. Григорович

Болгарську мову на філологічному факультеті у 60-70 рр. викладала доцент Н. В. Косек, пізніше – викладачі кафедри загального та слов’янського мовознавства. В одеській болгаристиці видатне місце належить професорам Одеського університету Івану Михайловичу Дузю, Аделаїді Костянтинівні Смольській, Борису Олександровичу Шайкевичу, які за активну діяльність у цій галузі нагороджені болгарським орденом Кирила і Мефодія 1 ступеня.

bolgWeb

Спеціальність «болгарська мова та література» на філологічному факультеті відкрито у 1995 р. Сприяли цьому активізація процесів відродження мов національних меншин, викладання болгарської мови та літератури в школах Одеської області, де проживає численна болгарська діаспора, давні традиції викладання болгарської мови у Новоросійському університеті. Більше 10 років в ОНУ профільною кафедрою для студентів спеціальності «болгарська мова та література» була кафедра загального та слов'янського мовознавства. У 1998 році для більш ефективного забезпечення потреб студентів-болгаристів на зазначеній кафедрі було створено секцію болгаристики, яку очолила В.О. Колесник, нині доктор філологічних наук, професор.

Значними подіями в контексті розвитку болгаристики в нашому університеті став захист докторської дисертації В.О.Колесник у 2005 році та успішний захист кандидатської дисертації С.І.Георгієвою.

Керуючись потребами більш ефективного забезпечення навчально-виховного процесу спеціальності «болгарська мова та література» та зважаючи на наявність кадрів необхідної кваліфікації й забезпеченість навчальним навантаженням, деканат і Вчена рада філологічного факультету клопочуть про відкриття кафедри болгарської філології. Це клопотання, підтримане керівництвом болгарської громади Одещини, знайшло розуміння та підтримку у ректорату і Вченої ради університету, а також у міністерстві освіти і науки. У квітні 2007 року кафедру болгарської філології було відкрито. Її очолила доктор філологічних наук (до речі, один з двох в Україні докторів наук-спеціалістів з болгарської мови), професор В.О.Колесник.

Сьогодні студенти-болгаристи мають змогу в нашому університеті одержати диплом з двох спеціальностей: не лише з болгарської філології, але й з української. Свої знання в галузі болгаристики наші студенти вдосконалюють під час проходження країнознавчої та мовної практик у Болгарії – у Габрово, Велико Тирново, Варні, Софії. Лише в нашому університеті прийом студентів-болгаристів здійснюється щороку. Сьогодні на п’яти курсах навчаються 60 студентів. Неодноразово наші студенти отримували призові місця на Всеукраїнських олімпіадах. Так, на Першій національній олімпіаді з болгарської мови у 2003 р. усі три перші місця посіли студентки болгарського відділення Одеського університету – Марія Атмажова, Катерина Цвік, Антоніна Славова. 2011 року на Всеукраїнській олімпіаді з болгарської мови Кішлали Марія посіла 2 місце, Стас Тетяна – 3-є, а Єрешкова Ольга – 4-е. Кращі студенти беруть участь у Міжнародному літньому семінарі болгаристів, який проходить щороку в Болгарії.

Усі студенти-болгаристи і викладачі кафедри є членами Асоціації болгар України і беруть активну участь у всіх культурних заходах, що проходять у Всеукраїнському центрі болгарської культури. Вони є ініціаторами створення Молодіжного товариства болгар України. А викладачі кафедри є членами Одеського наукового товариства болгаристів (голова товариства – професор Колесник В.О.)

zav-fil

Завідувач кафедри

Колесник Валентина Олександрівна

доктор філологічних наук, професор

 

Закінчила філологічний факультет Одеського університету у 1974 р. за спеціальністю «російська мова та література». До 1977 р. працювала перекладачем в Одеському відділенні ВАТ «Інтурист». З жовтня 1977 р. працює в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.

Кандидатську дисертацію «Болгарська антропонімія Півдня України» захистила в Мінському державному університеті у 1984 р. З 1987 р. – доцент кафедри російської мови, з 1995 р. – доцент кафедри загального та слов'янського мовознавства.

У 2005 році в Інституті мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України захистила докторську дисертацію «Дебалканізація болгарських переселенських говірок в Україні». З 2006 року - професор кафедри загального та слов'янського мовознавства, зав. секції болгарської філології. на базі якої була створена кафедра болгарської філології 1 квітня 2007 р. З моменту відкриття 1 квітня 2007 р. кафедри болгарської філології – завідувач кафедри.

Співголова Одеського наукового товариства болгаристів. Відповідальний редактор наукового видання «Българските говори в Украйна» та «Одеська болгаристика», член редколегії «Слов’янського збірника».

Наукові інтереси пов'язані з дослідженням літературних слов'янських мов та їх діалектів, укладанням діалектних та етнолінгвістичних словників. Авторка понад 130 лінгвістичних статей, 5 монографій, 25 методичних розробок, 5 підручників та посібників з болгарської мови.

Нагороджена почесною грамотою Болгарської Академії наук «За заслуги към българистиката» (2003 р.), медалями «Отець Паїсій Хілендарський» 1 ступеня (2004 р.) та «Іван Вазов» (2010 р.), почесною відзнакою Одеської обласної ради (2010 р.)

bolg_kaf

 

Викладачі кафедри:

 • · Колесник Валентина Олександрівна – доктор філологічних наук, професор
 • · Георгієва Світлана Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • · Мінкова Людмила Іванівна - кандидат філологічних наук, доцент (болгарський лектор)
 • · Губарєва Ольга Олегівна – старший викладач
 • · Стоянова Дарина Федорівна - викладач

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

Дисципліни кафедри

 • · Старослов’янська мова
 • · Сучасна болгарська мова
 • · Слов’янський фольклор
 • · Країнознавство
 • · Історія болгарської літератури
 • · Орфографічний практикум
 • · Історія болгарської мови
 • · Сучасна болгарська література
 • · Методика викладання літератури
 • · Методика викладання болгарської мови
 • · Історія болгарської літературної мови
 • · Культурно-історичні епохи в розвитку болгарської літератури
 • · Болгарська мова у соціолінгвістичному аспекті
 • · Болгарська діалектологія
 • · Теорія перекладу
 • · Лінгвістичний аналіз тексту
 • · Риси болгарської словесності
 • · Основи міжкультурної комунікації

Спецкурси

 • · Болгарська етнографія
 • · Стилістика болгарської мови
 • · Основи балканістики
 • · Міста і села в історії болгарської літератури

Практики

 • · Країнознавча – ІІ семестр
 • · Діалектологічна – ІV семестр
 • · Мовна – VІ семестр

Підручники та навчальні посібники

 

 • · Колесник В. О. Български език. Основен курс: підручник для студентів 1-го курсу. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – Одеса, 2008. – 274 с.
 • · Налбантова Є. Съвременна българска поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически прочети. – Одеса: Друк, 2006. – 184 с.
 • · Топалова С. Д. Помагало по синтаксис за студентите по българска филология. Ч. 1. Просто изречение. – Одеса : Астропринт, 2003. - 40 с.
 • · Топалова С. Д. Помагало по синтаксис за студентите по българска филология. Ч. 2. Сложно изречение.– Одеса : Астропринт, 2003. - 40 с.
 • · Колесник В. А. Задания и упражнения по курсу современного болгарского языка (словообразование) для студентов 2-го курса специальности «болгарская филология» - Одеса, 2007. – 28 с.
 • · Колесник В. А. Методические рекомендации и программа-вопросник по диалектологической практике для студентов 2-го курса специальности «болгарская филология» - Одесса, 2007. – 40 с.

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Наукові конференції

Кафедра проводить раз на два роки Міжнародну Кирило-Мефодіївську конференцію. Бере участь у Міжнародній науковій конференції «Българите в Северното Причерноморие».

Наукова періодика

Кафедра видає свій науковий щорічник «Одесская болгаристика» и серию научніх трудов «Болгарские говоры в Украине».

Захист дисертацій

 • У 2005 р. В.О.Колесник захистила докторську дисертацію «Дебалканізація болгарських переселенських говірок в Україні».
 • У 2006 р. С.І. Георгієва защитила кандидатську дисертацію «Болгарська переселенська говірка говірка мішаного типу: стан і етапи формування».

Монографії та збірники наукових статей

 • Колесник В. А. Евгеновка (Арса). Ономастика. Говор. Словарь. //Българските говори в Украйна. – Одесса: 2001 – Т.3. - 304 с.
 • Колесник В. А. Дебалканизация болгарских переселенских говров в Украине – Одеса : Астропринт, 2005. – 350 с.
 • Колесник В. А. Говорът на българите в с Криничне (Чушмелий), Бесарабия. Речник. //Българските говори в Украйна. – Одеса : Друк, 2008 - Т.4. – 376 с.
 • Топалова С. Д. Говорът на село Калчево Болградско, Бесарабия. //Българските говори в Украйна. – Одеса : Друк, 2009 - Т.5. – 376 с.
 • Мыжлекова М. С. Родителен и дателен притежателен падеж в среднобългарски четериевангелия от XII – XIII век. – Одеса : Друк, 2009. – 338 с.

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

Студенти-болгаристи беруть участь у щорічній Міжнародній студентській Кирило-Мефодіївській конференції, яка проходить у Всеукраїнському центрі болгарської культури. Студенти беруть участь в Олімпіаді з болгарської мови та літератури.

У 2003 р. 3 студентки 4-го курсу (Атмажова Марія, Цвік Катерина, Славова Антоніна) отримали дипломи за 1, 2, 3 місця у Всеукраїнській студентській олімпіаді з болгарської мови.

У 2011 р. студентки 4-го курсу Кішлали Марія, Стас Тетяна та Єрешкова Ольга посіли відповідно 2-е, 3-є та 4-е місця у Всеукраїнській олімпіаді з болгарської мови, що забезпечило нашій команді 1-е місце у командному заліку.

За успіхи у навчанні та науковій роботі кращі студенти отримують іменні стипендії:

 • Стуликова Олена – стипендія ректора ОНУ імені І.І.Мечникова, 2007-2008 н.р.;
 • Кішлали Марія - стипендія ректора ОНУ імені І.І.Мечникова, 2009-2010 н.р.

Починаючи з 1-го курсу всі студенти-болгаристи беруть активну участь у роботі Всеукраїнського центру болгарської культури, серед іншого – у проведенні заходів, присвячених Дню будителів, Дню 1 Березня, Дню слов’янської писемності та культури тощо.