18-21 жовтня 2011 року

ВІДКРИТІ  ЛЕКЦІЇ  ПРОФЕСОРА  С. Г.  ВОРКАЧОВА НА  ФІЛОЛОГІЧНОМУ  ФАКУЛЬТЕТІ  ОНУ

Когнітивна лінгвістика і лінгвокультурологія – розділи мовознавства, що досліджують проблеми співвідношення мови, культури та свідомості. Лінгвокультурологічні і лінгвоконцептологічні розвідки присвячено вивченню ролі мови в концептуалізації та категоризації світу, в пізнавальних процесах та узагальненні людського досвіду. Наразі це одне з найпопулярніших і перспективних напрямів лінгвістики – як теоретичної, так і прикладної.

З метою підвищення авторитету спеціальністю «прикладна лінгвістика» за межами Одеси і встановлення зв'язків з міжнародними науковими центрами кафедра прикладної лінгвістики запросила провідного фахівця в галузі лінгвокультурології професора С. Г. Воркачова, який з 18 по 21 жовтня прочитав курс лекцій для викладачів і студентів філологічного факультету за такими темами:

  • 1. Російська лінгвоконцептологія: еволюція, проблеми і вектор розвитку.
  • 2. Ідея патріотизму в російській лінгвокультурі.
  • 3. Ідея справедливості в російській лінгвокультурі.
  • 4. Ідея сенсу життя в російській лінгвокультурі.

С. Г. Воркачов – фахівець у галузі романських і германських мов, загального та порівняльного мовознавства, теорії перекладу і міжкультурної комунікації, лінгвокультурології та лінгвоконцептологіі. Доктор філологічних наук, професор, дійсний член Нью-Йоркської академії наук, президент Південної асоціації викладачів іноземної мови. У 1971 р. закінчив іспанське відділення філологічного факультету Ленінградського держуніверситету. У 1970-1971 роках пройшов стажування в Інституті лінгвістики та літератури АН Куби і в Гаванському університеті. У 1976 році закінчив аспірантуру в Московському державному педагогічному інституті іноземних мов, в 1990 році в Інституті мовознавства АН СРСР захистив докторську дисертацію «Суб'єктивна модальність висловллення в іспанській мові». У 1980-1981 роках стажувався в Інституті іберо-романських досліджень Паризького університету-3 – «Нова Сорбонна». З 1971 року працює в Кубанському державному технологічному університеті, завідує кафедрою науково-технічного перекладу. Під його керівництвом підготовлено та захищено 10 кандидатських дисертацій з теорії мови та порівняльної лінгвістики. Автор понад двох з половиною сотень наукових і науково-методичних праць, у тому числі 8 монографій. Засновник наукової школи порівняльної лінгвоконцептології.

Лекції професора С. Г. Воркачова відвідали не лише викладачі, аспіранти та студенти філологічного факультету, але й колеги з факультету романо-германської філології, Інституту соціальних наук ОНУ та Південноукраїнського педагогічного університету. Проблеми, які порушив С. Г. Воркачов, викликали жвавий інтерес у слухачів, його виступи супроводжувалися активним обговоренням і численними питаннями.

 vorkachev

Професор С.Г.Воркачов з викладачами кафедри прикладної лінгвістики