19 – 20 жовтня 2011 року

19 – 20 жовтня 2011 року в Золотому залі Літературного музею відбулася ІІI Міжнародна наукова конференція «Срібний вік : діалог культур», присвячена пам'яті відомого вченого, доктора філологічних наук, професора, голови Пушкінської комісії Будинку вчених Степана Петровича Ільйова.

Ініціатором та організатором конференції виступила кафедра світової літератури філологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (зав. кафедри – Раковська Ніна Михайлівна).

Степан Петрович Ільйов був автором монографії «Поетика символістського роману» та один з перших в Україні запропонував концепцію осмислення російської літератури кінця ХIХ – початку ХХ ст.

Крім того, проф. С. П. Ільйов розробив лекційний курс «Історія російської літератури кінця ХIХ – початку ХХ ст.» та першим в Одеському університеті імені І. І. Мечникова познайомив студентів з основними іменами та домінантними категоріями культури Срібного віку в цілому. Його лекції були завжди цікавими для студентів філологічного факультету.

Коло наукових інтересів ученого було досить широким: від античної літератури та культури до проблем міфопоетики, просторово-часового континууму текстів письменників російського символізму. Серед російських символістів в плані наукового вивчення для дослідника представляли найбільший інтерес В. Брюсов, Ф. Сологуб, А. Білий, О. Блок. Наукові дослідження проф. Ільйова широко відомі й за кордоном: в Росії, Німеччині, Польщі, Угорщині, Естонії та ін.

У конференції «Срібний вік : діалог культур» взяли участь більше, ніж 90 осіб: літературознавці з різних країн, які були особисто знайомі із Степаном Петровичем, а також ті, кому професор Ільйов добре відомий за його науковими дослідженнями. Серед них: науковці з США, Німеччини, Росії, Угорщини, Естонії, Польщі, Білорусії, Болгарії, Словаччини, а також представники різних регіонів України (Київ, Львів, Дрогобич, Дніпропетровськ, Харків, Донецьк, Ізмаїл, Тернопіль, Сімферополь та ін.).

Під час конференції працювали 4 секції, що були присвячені розгляду різних аспектів літературного процесу та сучасної гуманітарної науки в цілому: «Діалог літератур : проблеми інтерпретації та рецепції», «Авторські світи в художньому тексті кінця ХIХ – початку ХХ століття», «Література в соціокультурному просторі», «Слово. Знак. Дискурс».

Найбільший інтерес та дискусії викликали доповіді: проф. Тібора Бароті («Натхнення і творчість як загальна тема в діалозі культур» (Угорщина) проф. Лєдєньова О. В. («Художній світ прози символіста у світлі наукової спадщини С. П. Ільйова» (Росія), проф. Нарівської В. Д. («Марія Башкірцева як "Муза Декадансу"» (Дніпропетровськ), проф. Соколянського М. Г. («Про семантичну амбівалентність поняття "Срібний вік"» (Німеччина), та літературознавців одеської школи: проф. Александрова О. В. («Витоки цілісності християнського твору»), проф. Черноіваненка Є. М. («Срібний вік: початок або кінець?»), проф. Шляхової Н. М. («"Образ автора" і форми його вираження у творі») та ін.

У роботі конференції брали активну участь аспіранти та фурканти кафедри світової літератури.

Метою організаторів конференції, зокрема кафедри світової літератури, було забезпечення наукового діалогу, що сприятиме появі нових ідей та підходів до вивчення літератури Срібного віку, тим самим, продовженню розвитку наукової спадщини Степана Петровича Ільйова.

1

2

3