13 – 14 жовтня 2011 року

Другі міжнародні наукові читання пам’яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка

13 – 14 жовтня 2011 року на філологічному факультеті Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова відбулися Другі міжнародні наукові читання пам’яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка (1929 – 2009).

Читання були організовані кафедрою російської мови за участю Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України, Українського комітету славістів і Української асоціації викладачів російської мови та літератури (УАПРЯЛ).

На відкритті читань присутні стоячи аплодисментами вшанували пам’ять Ю.О. Карпенка – вченого, який досліджував різні сфери функціонування мови, засновника вітчизняної ономастичної школи, вчителя, що дав путівку в наукове життя багатьом лінгвістам, мудрого керівника, який за 40 років роботи в ОНУ ім. І.І.Мечникова в різні часи завідував трьома кафедрами: кафедрою загального та слов’янського мовознавства, кафедрою російської мови і кафедрою української мови.

З привітаннями на адресу міжнародних читань виступили проректор з навчальної роботи Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова О.В. Запорожченко; заступник керівника Представництва Росспівробітництва в Україні, консул Генерального консульства Російської Федерації в Одесі Ю.Ю. Діденко; декан філологічного факультету, професор Є.М. Черноіваненко. Всі вони відмічали великий внесок ученого в розвиток загального мовознавства, теоретичної фонетики, російської й української ономастики.

Ю.О. Карпенко передав свої знання й інтерес до лінгвістики численним студентам і аспірантам, а також найближчим йому людям. Його справу продовжують донька Олена Юріївна Карпенко, доктор філологічних наук, професор, зав. кафедри граматики англійської мови ОНУ, й онук Максим Карпенко, студент факультету романо-германської філології. Вони взяли активну участь у підготовці та проведенні читань.

Пленарне засідання відкрив професор Д.С. Іщенко, що перейняв від Ю.О. Карпенка естафету завідування кафедрою російської мови й очолював її 17 років. Він докладно розповів про наукову діяльність ученого. Жвава розповідь про аспірантські та більш зрілі роки Юрія Олександровича супроводжувалася демонстрацією професійних і аматорських фотографій з сімейного альбому.

Цікавими та насиченими дослідницькими відкриттями були й інші виступи. Професор М.І. Зубов, учень Ю.О. Карпенка й ініціатор проведення читань, представив доповідь «До проблеми дослідження спільнослов’янських германізмів»; професор А.В. Петров з Росії (Архангельськ) виступив з доповіддю «Система іменних форм безособовості в російській мові»; професор А.К. Каїржанов з Казахстану (Астана), учень професора М.М. Копиленка, наукового соратника Ю.О. Карпенка, одесита, представив доповідь «Давні тюрки та слов’яни: аспект акультурації». Особливості функціонування болгарського антропонімікону в Бессарабії висвітлила професор В.О. Колесник, зав. кафедри болгарської філології ОНУ, одна з учениць Ю.О. Карпенка, яка захистила під його керівництвом кандидатську дисертацію.

Читання продовжилися у п’яти секціях: «Актуальні питання сучасної ономатології», «Проблеми мовної категоризації та концептуалізації дійсності», «Мовна семантика, лексика і фразеологія в системному та функціональному аспектах», «Проблеми граматики, прагматики та методики викладання мови», «Проблеми тексту і дискурсу в синхронії та діахронії». В секційних засіданнях взяли участь понад сто представників різних лінгвістичних шкіл і напрямків України, Росії, Казахстану, Білорусі, Ірану. Всіх їх об’єднували теплі спогади про дослідницький талант Юрія Олександровича Карпенка.

На заключному пленарному засіданні було прийнято рішення звернутися до виконкому Одеської міської ради з пропозицією про встановлення меморіальної дошки на будинку, де мешкав Ю.О.Карпенко, по Французькому бульвару, 53.

14 жовтня колеги й учні на знак ушанування і пам’яті поклали на могилу Друга й Учителя живі квіти.

IMG_0453

IMG_0522

PA135219