27 січня 2012 року

Філологічний факультет завжди шанував пам'ять про тих, хто своїми науковими працями здобув йому славу. Перевидаються їхні твори, видаються книги спогадів про них, у пам'ять про них проводяться солідні наукові конференції, запроваджуються іменні стипендії для кращих студентів.


Так, лише минулого року факультетом було проведено 2 Міжнародні Карпенківські читання, присвячені пам'яті члена-кореспондента НАН України, професора Ю.О.Карпенка, ІІІ Міжнародна наукова конференція "Срібний вік: діалог культур", присвячена пам'яті професора С.П.Ільйова, V Міжнародні Фащенківські читання пам'яті лауреата Державної премії імені Т.Г.Шевченка, професора В.В.Фащенка. За клопотанням Вченої ради філологічного факультету на своєму грудневому засіданні Вчена рада університету прийняла рішення про запровадження іменної Карпенківської стипендії. Двома роками раніше однією з іменних стипендій в університеті стала Фащенківська стипендія.

У пам'ять про В.В.Фащенка свого часу вийшли книжка спогадів про нього, збірник матеріалів присвяченої йому конференції, біобібліографічний покажчик, пізніше - великий том його вибраних праць, підготовлений до друку вдовою вченого Марією Максимівною Фащенко та його учнем - доцентом кафедри української літератури Василем Григоровичем Полтавчуком. І ось тепер - нова книжка: літературно-критичний нарис В.Г.Полтавчука "Василь Фащенко" (Одеса: Астропринт, 2012), в якій простежується життєвий та творчий шлях видатного українського вченого і педагога. Вона зацікавить усіх, хто знав Василя Васильовича, читав його праці, хто вчився або вчиться на нашому філологічному факультеті, кого цікавлять література і літературознавство. Книжка стала ще однією даниною пам'яті про Василя Васильовича Фащенка.