17-20 квітня 2012 року

В період з 17 по 20 квітня на філологічному факультеті за ініціативою кафедри прикладної лінгвістики виступив з циклом лекцій провідний фахівець у галузі лінгвокультурології та теорії дискурсу – професор Волгоградського університету – В.І. Карасик.

Karasik_20121

            

Володимир Ілліч прочитав лекції за наступними темами:

1. Проблеми лінгвоперсонології.

2. Проблеми лінгвоконцептології. 

3. Проблеми теорії дискурсу.

4. Проблеми філологічної герменевтики.

В.І.Карасик є засновником та керівником наукової школи, яка займається розробкою проблем соціолінгвістики та лінгвокультурології. До переліку основних наукових результатів, які він отримав, належить створення концепції лінгвокультурних концептів та типів дискурсу. Автор більше двох з половиною сотень наукових та науково-методичних праць, серед яких 8 монографій та два десятки статей у журналах «Филологические науки», «Вопросы языкознания», «Известия РАН. Серия литературы и языка», «Научно-техническая информация», «Русский язык за рубежом» та ін. В.І. Карасик є засновником наукової школи зіставної лінгвоконцептолоії, керівником науково-дослідницької лабораторії «Аксиологическая лингвистика». Під його науковим керівництвом захищено 59 кандидатських та 10 докторських дисертацій з теорії мови та зіставної лінгвістики.

Зустріч, яка відбулась на філологічному факультеті, була особливо вагомою для наших викладачів та студентів, оскільки заочно, за працями  Володимира Ілліча, ми добре знайомі з цим вченим. Тому можливість діалогу, спілкування з провідним фахівцем має особливу цінність для колег. Знаменним цей приїзд в Одесу був і для Володимира Ілліча, адже тридцять років тому він захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «германські мови» саме в Одеському університеті.

Лекції професора Карасика відвідали не тільки викладачі, аспіранти та студенти філологічного факультету університету. До нас приєднались колеги з факультету романо-германської філології, а також викладачі з інших університетів Одеси.

Проблеми, які були порушені В.І. Карасиком, викликали жвавий інтерес у слухачів, супроводжувались активним обговоренням та численними запитаннями. З викладачами та студентами філологічного факультету Володимир Ілліч поділився своїми останніми науковими розробками, які увійдуть до його нової, ще не виданої книги, «Матрица лингвокультуры». Таке спілкування, безумовно, послугувало стимулом до нашої подальшої наукової роботи, як викладацької, так і студентської.