2 червня 2011 року

У 2010 році вийшла з друку монографія доцента кафедри загального та слов’янського мовознавства Олени Андріївни Войцевої «Водогосподарська лексика польської мови: від  давнини до сучасності». Авторка розіслала примірники своєї книжки багатьом колегам-славістам, у тому числі й вченим Гданського університету в Польщі. 2 червня 2011 року на кафедрі славістики Гданського університету під проводом доктора Дороти Жилко відбулося обговорення праці О.В.Войцевої. Нещодавно пані Жилко надіслала нам невеликий звіт про подію, який ми вміщуємо нижче.

Доктор Дорота Жилко

Кафедра славістики

Гуманітарний факультет Гданського університету

Інформація щодо зібрання членів Гданського відділу Товариства Любителів польської мови (ТЛПМ), яке відбулося 2 червня 2011 р.

Зустріч відбулася (як  зазвичай) на Гуманітарному  факультеті Гданського університету. Члени нашого відділу ТЛПМ булі ознайомлені зі змістом монографії Олени Андріївни Войцевої «Водогосподарська лексика польської мови: від давнини до сучасності», Чернівці: Букрек, 2010. Презентовала книгу доктор Дорота Жилко.

           SDC11098

 

Зацікавлену дискусію викликала представлена в монографії оригінальна, авторська ономасіологічна класифікація морської і річкової лексики водного господарства (далі – ВГЛ), яка спирається на когнітивне мовознавство. Учасники дискусії спробували знайти польський відповідник для терміна ВГЛ, яка функціонує в межах науково-технічної підсистеми мови як самостійний незалежний компонент. Присутні дійшли висновку, що в стосунку до аналізованого матеріалу вжитий термін є найбільш правильним, незважаючи на те, що становить певну проблему в перекладі на польську мову.

Було чітко підкреслено новаторський розгляд теми – динаміка розвитку польської морської і річкової водної лексики в перспективі синхронічній і діахронічній з аналізом багатого джерельного матеріалу (в тому числі порівняльного, з інших слов’янських мов). Авторка дуже вдало використала матеріали польських джерел і праць польських учених на цю тему – з потрібними посиланнями на використану наукову літературу (зноски, бібліографія).

Звернуто увагу, що авторка у своїй монографії більш ширше, спираючись на багатий порівняльний матеріал вирішує дослідницьку проблему, яку піднімали в своїх працях сучасні польські вчені  (зокрема, Е. Лучинський, Й. Мацькевич).

Монографія О.А. Войцевої добре відома в колі гданських славістів.