Офіційні документи

1. Освітні програми філологів

2. Проєкт освітньої програми "Українська мова та література" (бакалавр) 2022

3. Проєкт освітньої програми "Прикладна лінгвістика" (бакалавр) 2022

4. Програми практик філологів

5. Програми вступу до магістратури

6. Програми стажування

7. Дисципліни вільного вибору

8. Договори, угоди

9. Сертифікати про акредитацію освітніх програм