IMG 7969

В.о. декана

Кондратенко Наталія Василівна

доктор філологічних наук, професор

 

 

 

 

 

 

 Striy_1

Заступник декана з навчальної роботи

Cтрій Людмила Іванівна

кандидат філологічних наук

Закінчила філологічний факультет Одеського державного університету імені І.І. Мечникова за спеціальністю «українська мова та література» в 1992 році.

Після закінчення навчання працювала викладачем кафедри українознавства, з 2000 року працює на кафедрі прикладної лінгвістики.

Завершує роботу над кандидатською дисертацією на тему "Лінгвальні особливості ритуальних текстів у політичній комунікації".

Веде заняття з прикладної графіки та дешифрування на філологічному фаультеті, заняття з української мови у професійному спрямуванні на геолого-географічному, фізичному, філософському факультетах.

 

 

 Foto Senik 020321

 

Заступник декана з навчально-виховної роботи

Сеник Ганна Володимирівна

старший викладач

Закінчила Одеський державний університет імені І.І. Мечникова за спеціальністю «українська мова та література» у 1991 році. Цього ж року почала працювати асистентом на кафедрі української мови, а з 2011 – старшим викладачем.

Проводить лекційні та практичні заняття з лексикології, морфології, синтаксису, правопису сучасної української мови, діалектології, української мови за професійним спрямуванням.

Наукові інтереси: ономастика, неофіційна антропонімія, діалектологія.

 

 Musiy 2

Заступник декана з наукової роботи

Мусій Валентина Борисівна

доктор філологічних наук, професор

У 1979 р. закінчила з відзнакою філологічний факультет Одеського державного університету імені І.І. Мечникова за спеціальністю «російська мова та література».

У 1985 р. в Інституті літератури імені Т.Г. Шевченка Академії наук України захистила кандидатську дисертацію «Людина і природа в художній прозі І.С. Тургенєва 40-50-х років».

У 2009 р. захистила докторську дисертацію «Міфопоетична парадигма в російській преромантичній і романтичній прозі 20-40-х років ХІХ століття» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «російська література».

З 2010 р. - професор кафедри світової літератури.

Автор монографій «Миф в художественном освоении мировосприятия человека литературой эпохи предромантизма и романтизма» (Одесса: Астропринт, 2006. – 432 с.) та «Мифопоэтика русской предромантической и романтической прозы» (Одесса: Астропринт, 2008. – 300 с.), понад 150 статей, 6 навчальних та навчально-методичних посібників, серед яких – «Легенды и мифы народов мира» (Одесса: Астропринт, 2004), «Изучение мифологии в средней школе» (Черновцы: БУКРЕК, 2006), «История русской литературы второй половины XIX века» (Одесса: Полиграф, 2009), «Русская литература 1801-1855 гг.» (Одесса: изд-во Одесского национального университета, 2010).

Основний напрям наукової роботи пов'язаний з проблемами літературного процесу І половини ХІХ століття (світова, в тому числі російська, література преромантизму і романтизму), дослідженням міфопоетичної моделі світу в епосі та художній літературі, концептосфери та мотивної організації художнього твору.

 

Muradian

Заступник декана з навчальної роботи з іноземними студентами

Мурадян Ірина Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент

У 1978 році закінчила філологічний факультет Одеського державного університету імені І.І.Мечникова за спеціальністю «російська мова та література». З 1982 р. працює на кафедрі російської мови.

У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію «Антропонимия прозы А.С.Пушкина» у спеціалізованій вченій раді при факультеті. З 1994 р. – доцент кафедри російської мови ОДУ, з 2014 р. – заступник декана по роботі з іноземними студентами.

Проводить лекційні, практичні заняття з фонетики сучасної російської мови, лінгвістичного аналізу тексту і спеціалізації з основ лінгвістичних досліджень, риторики, стилістики російської мови.

Наукові інтереси: лінгвістика тексту, фонетика, публіцистичний дискурс, ономастика.

Автор понад 70 надрукованих наукових статей та навчально-методичних посібників.

 

 Vojceva

Заступник декана з полоністичної спеціалізації

Войцева Олена Андріївна

доктор філологічних наук, професор

У 1975 році закінчила філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова за спеціальністю «російська мова та література».

У 1989 р. захистила кандидатську дисертацію «Процессы детерминологизации в русском языке: Семантико-стилистическая характеристика существительных сферы искусства, военной и конфессиональной областей (на материале письменности ХVІІІ-ХХ вв.)» у спеціалізованій вченій раді при факультеті.

Автор монографії «Водогосподарська лексика польської мови: від давнини до сучасності» (2011 р.), понад 80 статей, навчального посібника «Польська мова» (2007 р.), рекомендованого Міністерством освіти і науки України для вищих навчальних закладів.

Завершує роботу над докторською дисертацією.

Основні наукові інтереси: слов’янська лексика та лексикографія, етимологія, лінгвістична полоністика, історія польської літературної мови, методика викладання сучасної польської мови.