_MG_3784

Декан

Черноіваненко Євген Михайлович

доктор філологічних наук, професор

Закінчив філологічний факультет Одеського державного університету імені І.І.Мечникова за спеціальністю «російська мова та література» у 1975 р.

Кандидатську дисертацію «Автор і герой. Проблема автобіографізму в прозаїчному творі» за спеціальністю «теорія літератури» захистив 1983 р. у докторській спеціалізованій вченій раді при Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка АН УРСР.

Докторську дисертацію «Тип літератури і тип художньо-літературної свідомості в літературному процесі» за спеціальностями «теорія літератури» та «російська література» захистив 2002 р. у спеціалізованій вченій раді при Київському національному університеті ім. Т.Г.Шевченка.

Працював старшим лаборантом, асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри теорії літератури і компаративістики, заступником декана факультету. З 2002 р. – професор названої кафедри, з 2003 р. – декан філологічного факультету.

Наукові інтереси: проблеми теорії літературного процесу, література в контексті культури, специфіка розвитку російської літератури.

Автор книги «Літературний процес в історико-культурному контексті. Розвиток і зміна типів літератури і типів художньо-літературної свідомості в російській словесності ХІ-ХХ ст.» (Одеса: Маяк, 1997.- 712 с.) та 60-ти статей.

Читає курси теорії літератури, вступу до літературознавства, історії російського літературознавства.

У 2002-2006 рр. – член експертної ради з літературознавства ВАК України.

Нагороди: «Відмінник освіти України»; Почесна грамота Міністерства освіти і науки України; Почесна грамота Міністерства освіти і науки Республіки Болгарія; медаль «Іван Вазов» від уряду Республіки Болгарія; почесна відзнака сенату Республіки Польща; медаль «Вene merito» від Міністерства закордонних справ Республіки Польща; грамота Верховної Ради України.

 

 Striy_1

Заступник декана з навчальної роботи

Cтрій Людмила Іванівна,

старший викладач

Закінчила філологічний факультет Одеського державного університету імені І.І. Мечникова за спеціальністю «українська мова та література» в 1992 році.

Після закінчення навчання працювала викладачем кафедри українознавства, з 2000 року працює на кафедрі прикладної лінгвістики.

Завершує роботу над кандидатською дисертацією на тему "Лінгвальні особливості ритуальних текстів у політичній комунікації".

Веде заняття з прикладної графіки та дешифрування на філологічному фаультеті, заняття з української мови у професійному спрямуванні на геолого-географічному, фізичному, філософському факультетах.

 

 

 Korobkova

 

Заступник декана з навчально-виховної роботи

Коробкова Наталя Костянтинівна

кандидат філологічних наук, доцент

2000 року закінчила з відзнакою філологічний факультет Одеського державного університету імені І.І.Мечникова за спеціальністю «українська мова та література».

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію «Міфологізм творчого мислення Ю.Яновського-романіста» за спеціальністю «українська література» у спеціалізованій вченій раді при факультеті.

З 2001 року – викладач, з 2009 року – доцент кафедри теорії літератури та компаративістики, з того ж року – заступник декана.

Основні наукові інтереси: інтерсеміотичність міждискурсійної взаємодії, інтертекстуальність, проблеми перекладу в літературознавчому аспекті, питання міфопоетики.

 

 MusiyWeb

Заступник декана з наукової роботи

Мусій Валентина Борисівна

доктор філологічних наук, професор

У 1979 р. закінчила з відзнакою філологічний факультет Одеського державного університету імені І.І. Мечникова за спеціальністю «російська мова та література».

У 1985 р. в Інституті літератури імені Т.Г. Шевченка Академії наук України захистила кандидатську дисертацію «Людина і природа в художній прозі І.С. Тургенєва 40-50-х років».

У 2009 р. захистила докторську дисертацію «Міфопоетична парадигма в російській преромантичній і романтичній прозі 20-40-х років ХІХ століття» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «російська література».

З 2010 р. - професор кафедри світової літератури.

Автор монографій «Миф в художественном освоении мировосприятия человека литературой эпохи предромантизма и романтизма» (Одесса: Астропринт, 2006. – 432 с.) та «Мифопоэтика русской предромантической и романтической прозы» (Одесса: Астропринт, 2008. – 300 с.), понад 150 статей, 6 навчальних та навчально-методичних посібників, серед яких – «Легенды и мифы народов мира» (Одесса: Астропринт, 2004), «Изучение мифологии в средней школе» (Черновцы: БУКРЕК, 2006), «История русской литературы второй половины XIX века» (Одесса: Полиграф, 2009), «Русская литература 1801-1855 гг.» (Одесса: изд-во Одесского национального университета, 2010).

Основний напрям наукової роботи пов'язаний з проблемами літературного процесу І половини ХІХ століття (світова, в тому числі російська, література преромантизму і романтизму), дослідженням міфопоетичної моделі світу в епосі та художній літературі, концептосфери та мотивної організації художнього твору.

 

Muradian

Заступник декана з навчальної роботи з іноземними студентами

Мурадян Ірина Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент

У 1978 році закінчила філологічний факультет Одеського державного університету імені І.І.Мечникова за спеціальністю «російська мова та література». З 1982 р. працює на кафедрі російської мови.

У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію «Антропонимия прозы А.С.Пушкина» у спеціалізованій вченій раді при факультеті. З 1994 р. – доцент кафедри російської мови ОДУ, з 2014 р. – заступник декана по роботі з іноземними студентами.

Проводить лекційні, практичні заняття з фонетики сучасної російської мови, лінгвістичного аналізу тексту і спеціалізації з основ лінгвістичних досліджень, риторики, стилістики російської мови.

Наукові інтереси: лінгвістика тексту, фонетика, публіцистичний дискурс, ономастика.

Автор понад 70 надрукованих наукових статей та навчально-методичних посібників.

 

 Vojceva

Заступник декана з полоністичної спеціалізації

Войцева Олена Андріївна

кандидат філологічних наук, доцент

У 1975 році закінчила філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова за спеціальністю «російська мова та література».

У 1989 р. захистила кандидатську дисертацію «Процессы детерминологизации в русском языке: Семантико-стилистическая характеристика существительных сферы искусства, военной и конфессиональной областей (на материале письменности ХVІІІ-ХХ вв.)» у спеціалізованій вченій раді при факультеті.

Автор монографії «Водогосподарська лексика польської мови: від давнини до сучасності» (2011 р.), понад 80 статей, навчального посібника «Польська мова» (2007 р.), рекомендованого Міністерством освіти і науки України для вищих навчальних закладів.

Завершує роботу над докторською дисертацією.

Основні наукові інтереси: слов’янська лексика та лексикографія, етимологія, лінгвістична полоністика, історія польської літературної мови, методика викладання сучасної польської мови.