Абітурієнтові

 

УВАГА!!!

ДОДАТКОВИЙ НАБІР 

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

 1630308150470

1630308150469

БАКАЛАВР

Освітні програми:

1) 035.01 УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

У межах освітньої програми є вибір спеціалізацій:

- прикладна лінгвістика;

- англійська мова.

Спеціалізація «Прикладна лінгвістика» – це поєднання мовленнєвих та комп’ютерних технологій, психології та іноземних мов. Студенти вивчають англійську, німецьку, болгарську і польську мови. Скерування спеціалізації на скорочення теоретичної підготовки за рахунок розширення практично зорієнтованих дисциплін, що забезпечують формування прикладних компетентностей.

Спеціалізація «Англійська мова» – поглиблене вивчення англійської мови паралельно з вивченням української мови та літератури.

2) 035.034 СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО) ПЕРША – РОСІЙСЬКА

Вивчення російської мови та літератури, основ українсько-російського перекладу, сучасних прикладних напрямів мовознавства та літературознавства.

Спеціалізація «Англійська мова» – поглиблене вивчення англійської мови паралельно з вивченням російської мови та літератури.

Вступ за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

Сертифікати:

1) УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

2) ІНОЗЕМНА МОВА

3) на вибір абітурієнта:

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ / МАТЕМАТИКА / БІОЛОГІЯ / ГЕОГРАФІЯ / ФІЗИКА / ХІМІЯ

Коефіцієнт для кожного сертифіката однаковий – 0,3

 

 

 

МАГІСТР

Інформація приймальної комісії ОНУ для вступників до магістратури у 2020/2021 н.р. (переглянути)

 

Освітні програми:

035.01 УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

035.032 СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО) ПЕРША – БОЛГАРСЬКА

035.034 СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО) ПЕРША – РОСІЙСЬКА

035.10 ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА

Вступ на основі диплома бакалавра: єдиний вступний іспит (ЄФІ) з іноземної мови та фаховий іспит (тестування) за обраною освітньою програмою (українська мова та література, російська мова та література, болгарська мова та література, прикладна лінгвістика).

Вступ на основі диплома спеціаліста / магістра (друга вища освіта): іспит з іноземної мови (тестування) та фаховий іспит (тестування) за обраною освітньою програмою (українська мова та література, російська мова та література, болгарська мова та література, прикладна лінгвістика). Обидва іспити складають в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова, ЄФІ НЕ ПОТРІБНО.

Заява-анкета для оформлення екзаменаційного листа

Освітній ступінь та нормативний термін навчання:

  • бакалавр (4 роки за денною формою навчання; 5 років – заочна форма навчання)
  • магістр на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста – 1,5 року (денна та заочна форми навчання). 

Студенти-україністи та русисти (бакалаври та магістри), які поглиблено вивчали англійську мову, отримують право викладання відповідної мови. Таке право засвідчується записом у дипломі.

Усі студенти факультету, які мешкають за межами Одеси, за бажанням отримують місця в гуртожитках університету. Гуртожитки розташовані поблизу корпусу на Французькому бульварі.

*   *   *

Дні відкритих дверей

філологічного факультету ОНУ імені І.І.Мечникова у 2020-21 роках:

12-13 червня, з 10.00 до 18.00
за адресою: Французький бульвар 48/50,
Ботанічний сад ОНУ

*   *   *

Приймальна комісія ОНУ імені І.І.Мечникова:

Одеса, Французький бульвар 24/26

Телефон: (0482) 68-12-84

http://vstup.onu.edu.ua/fakultet/filologichnyi